Copenhagen Pride fortsætter kampen for transrettigheder

Copenhagen Pride benytter Copenhagen Winter Pride 2015 som en anledning til at udtrykke kritik af sundhedsministeren for at ignorere den kritik, der er kommet fra organisationer og enkeltpersoner engageret i at sikre bedre behandling af transpersoner i det danske sundhedssystem. 

Copenhagen Pride

PRESSEMEDDELELSE:

D. 19 december offentliggjorde Sundhedsstyrelsen den endelige udgave af vejledning til behandling af transkønnede. Udkastet til vejledningen er siden publiceringen i juni 2014 blevet mødt af kritik fra en bred vifte af politiske partier, NGO’er, aktivister og transkønnede personer.  Den endelige vejledning er ikke upåvirket af kritikken, idet der tages større hensyn til den enkelte transpersons kønsidentitet, udredningsforløbet er (lidt) mere gennemsigtigt, end udkastet lagde op til, og man har nu krav på en tentativ behandlingsplan, når man starter på Sexologisk Klinik, ligesom der er mulighed for at starte i behandling, før man fylder 18 år.  

Copenhagen Pride finder alligevel behandlingsvejledningen dybt kritisabel idet den opretholder en ulige magtfordeling mellem behandlingssystemet og transpersonen. Retten til definition og bestemmelse over kroppe og (eventuelt) behandlingsforløb ligger stadig hos Sexologisk Klinik og ikke hos den transkønnede person. Og den hovedkritik, der blev rettet mod udkastet, er nu endeligt vedtaget: Sexologisk Klinik har i dag monopol på behandlingen af transpersoner.

For den enkelte transperson er konsekvensen fuldkommen afhængig af Sexologisk Kliniks accept af ens oplevede kønsidentitet, og udredningsforløbet kan tage år. Ventetiden, fra man opsøger hjælp og behandling, til man, måske, bliver ”godkendt” til hormonbehandling og eventuelle operationer, kan have fatale konsekvenser, fordi netop hormonbehandlingen, kan være afgørende for den enkelte transpersons livskvalitet og psykiske sundhed. Årelange udredningsforløb og psykologsamtaler – som snarere er et udtryk for kontrol og mistænkeliggørelse end reel hjælp – hjælper ikke personer, der står i en i forvejen sårbar situation.

Det at skifte køn er en stor beslutning med livsændrende konsekvenser, og selvfølgelig skal behandleren sikre, at en behandlingssøgende har overvejet konsekvenserne af et kønsskifte. Men transpersoner skal ikke mistænkeliggøres og fratages deres selvbestemmelse.

Før den nye behandlingsvejledning trådte i kraft, var det muligt at starte i hormonbehandling hos fagligt kompetente gynækologer. Den mulighed skal genskabes, så transpersoner har ret til selv at vælge en behandler, de føler sig trygge ved. Det vil betyde kortere ventetider på en hormonbehandling, der for mange er livsafgørende, da det betyder et liv i en krop, man kan holde ud. 

Det vil betyde en anerkendelse af, at de gynækologer, der i årevis har behandlet transpersoner som kompetente, ansvarsfulde og vellidte behandlere. Og vigtigst af alt, det vil betyde en anerkendelse af, at transpersoner er fuldt ud i stand til at vælge og tage ansvar for eget behandlingsforløb og at vælge en behandler de stoler på – ligesom det er tilfældet med langt de fleste andre patientgrupper i Danmark.

Copenhagen Pride anser behandlingsvejledningen som en umyndiggørelse, der overtræder almene menneskerettigheder, som ellers anses for universelle.

Der har aldrig været mere kritik af, hvordan man som transperson bliver (mis)behandlet af det danske sundhedssystem. Copenhagen pride støtter kravet om Informeret samtykke som procedure i forbindelse med behandling af transpersoner ligesom det fremsættes af tre politiske partier, Amnesty, Sex & Samfund, AIDS-fondet og flere andre NGO-organisationer. 

Copenhagen Pride opfordrer Sundhedsministeren til at lytte til kritikken og søge at forstå, hvad den manglende adgang til behandling betyder for transpersoners vilkår og liv? Vi opfordrer ministeren til at indgå i dialog med transpersoners organisationer og sikre, hvad der i Danmark 2015 slet ikke burde være et spørgsmål, men noget indiskutabelt: At man som voksen, myndigt menneske, transperson eller ej,  har retten til at bestemme over sin egen krop.

Copenhagen Pride
Lars Henriksen
Formand

Hop ned til bunden og smid en kommentar.

Smid en kommentar

Copyright © Homotropolis - Nyhedsmedie, guide og eventkalender for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede, queers og faghags i alle farver.

Homotropolis is a proud member of Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce.