Copenhagen Pride indkalder til ordinær generalforsamling

Copenhagen Prides årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 28. oktober 2014 og du har mulighed for at påvirke valget.

Copenhagen Pride indkalder til ordinær generalforsamling

Så nærmer tiden sig endnu engang for den årlige generalforsamling i Copenhagen Pride, der afholdes tirsdag den 28. oktober kl. 19.00 hos Jeudan, Bredgade 30, 1260 København K.

I år er der 3 ledige pladser i Bestyrelsen og du kan derfor stille op til valg hvis du mener, at Copenhagen Pride mangler netop dine kompetencer  – og så kan du selvfølgelig også være med til at vælge hvem der fremover skal være en del af Copenhagen Prides Bestyrelse.

Dagsordenen lyder som følger:

Kort indledning og velkomst ved adm. direktør Per Hallgren, Jeudan

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Det reviderede regnskab fremlægges
6. Fremlæggelse af budget
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af formand (Formanden, som vælges for 2 år ad gangen, er ikke på valg i 2014)
10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer)
Afgående er: Leo Kristensen, Christian Knudsen og Thorbjørn Hübertz
Thorbjørn Hübertz genopstiller.
11. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde på mail: bestyrelsen@copenhagenpride.dk senest den 19.10.2014.

Hop ned til bunden og smid en kommentar.

Smid en kommentar

Copyright © Homotropolis - Nyhedsmedie, guide og eventkalender for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede, queers og faghags i alle farver.

Homotropolis is a proud member of Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce.