Første transkønnede har fået asyl i Danmark

Transkønnede Fernanda Milán fra Guatemala fik i efteråret afslag på asyl. Men efter protester fra asylinitiativet T-Refugee Project og en række enkeltpersoner fik hun genoptaget sagen og har nu fået asyl med konventionsstatus.

PRESSEMEDDELELSE:

T-Refugee Project jubler over, at Fernanda Milán nu har fået asyl, men er samtidig vrede over, at hun skulle trækkes igennem et langt og opslidende sagsforløb. Fernanda Milán fik asyl den 26. november 2012, men har ikke ønsket at offentliggøre nyheden før nu.

Stine Larsen udtaler:
»Vi er meget lettede over, at vores kamp sammen med Fernanda endte med asyl. Men det har været en nedbrydende asylproces med afslag og genoptagelse kun tre dage før den planlagte udrejse den 17. september. Fernanda har haft brug for tid og ro til at komme sig efter forløbet. Det er derfor, vi først offentliggør den gode nyhed nu«.

Fernanda Milán supplerer:
»Jeg er meget taknemmelig over alle de mennesker, som har hjulpet mig med at kæmpe, for jeg kunne næsten ikke klare det selv til sidst«.

Allerede før Fernanda Milán fik asyl, var der tegn på, at asylaktivisternes kampagne var ved at lykkes. Efter en henvendelse fra LGBT’s retspolitiske talsperson Søren Laursen udsendte Flygtningenævnet nemlig et brev med information om, at nævnet fremover vil opfatte køn og seksualitet som mulige faktorer i en asylsag.

Efter afgørelsen af Fernanda Miláns asylsag udtaler Søren Laursen:
»Sagen er selvfølgelig først og fremmest en sejr for Fernanda, som har fået anerkendt, at hun er i fare i sit hjemland. Det er min klare overbevisning, at sagen skulle have givet asyl allerede i første nævnsbehandling. Det er ærgerligt, at det skulle være så svært, men man kan jo håbe på, at hele sagen har hjulpet nævnet til at forstå området bedre«.

Fernanda har været frontkæmper
Med det positive udfald på Fernanda Miláns asylsag er det blevet slået fast, at den nye praksis på området kan komme transkønnede og homoseksuelle asylansøgere til gode.

 Stine Larsen siger:
»Fernanda har været frontkæmper. Hun har kæmpet for sin egen overlevelse, men hun har også kæmpet for de transkønnede asylansøgere, som kommer efter hende. Vi håber, Fernandas sag betyder, at det bliver lettere for fremtidige transkønnede asylansøgere«.

Søren Laursen mener, at sagen sår tvivl om tidligere afslag på asyl til transkønnede:

»Set i det større perspektiv er jeg meget tilfreds med, at der kom så megen fokus på sagen, for transkønnede asylansøgere er en stærkt overset gruppe. Der har kun været ganske få trans-sager for Flygtningenævnet de sidste tyve år, og de er blevet afvist. Ud fra det, vi kender til dem, mener jeg, der er grund til at problematisere disse afgørelser. Derfor er det meget tilfredsstillende, at der nu er en sag, der har fået en meget grundig behandling, og som er faldet positivt ud«.

Fernanda Milán fik asyl med konventionsstatus, fordi der i afgørelsen af sagen blev lagt vægt på, at hun er individuelt og konkret forfulgt på baggrund af sin kønsidentitet.

Fernanda Milán har gennem sin egen sag fået et grumt indblik i dansk asylpraksis. Og hun ved, at asylansøgere ikke nødvendigvis kan regne med en fair behandling.

»Andre flygtninges konventionsstatus er ikke nødvendigvis sikret fremover, fordi jeg har fået asyl. Flygtningenævnets nye praksis tegner sig i den rigtige retning, men jeg tror, det er vigtigt, at aktivister holder dem op på den nye praksis i fremtidige asylsager«, udtaler Fernanda Milán.

 En sejr for dansk aktivisme
Det positive udfald på Fernanda Miláns asylsag er udover at være en sejr for transkønnede flygtninge også en sejr for aktivismen i Danmark.

Stine Larsen udtaler:
»Jeg tror ikke, at Flygtningenævnet havde givet Fernanda asyl, hvis hverken Søren Laursen, anerkendte forskere eller andre grupper og enkeltpersoner havde argumenteret for asyl til transkønnede og homoseksuelle, der risikerer forfølgelse i deres oprindelseslande. Jeg tror, at ændringen af nævnets afgørelse i Fernandas sag skyldes det store arbejde, som mange forskellige aktører har lagt i kampagnen for Fernanda«.

En international sejr
Flygtningenævnets praksisændring er samtidig en sejr for samarbejdet mellem aktivister på tværs af landegrænser. Og det er en sejr for internationale menneskerettighedsorganer og grupper, som ILGA Europe og UNHCR .

T-Refugee Project mener, at de øvrige europæiske lande, som halter efter FN’s anbefalinger om køn og seksualitet, dvs. Storbritannien og Irland, bør følge Danmark og ændre kurs, så en social gruppe udvides til at kunne udgøres af en minoritet med en særlig kønsidentitet eller seksualitet.

»Nu håber vi, at Fernandas sejr i Danmark, vil betyde, at Storbritannien og Irland også indser, at køn og seksualitet kan være gyldige asylmotiver. Vi vil holde opmærksomt øje med, hvad der sker i de to lande i fremtiden«, udtaler Stine Larsen.

Natacha Kennedy, som er aktivist for transkønnedes rettigheder i England, var en af de aktivister i udlandet, som bakkede op om Fernandas sag. Natacha Kennedy siger:

»Fernandas sag viser tydeligt, at aktivisme virker. Mange har støttet Fernanda med demonstrationer her i England, og vi er meget glade for sagens udfald. Nu er den engelske regering nødt til at fortælle offentligt, hvad dens holdning er i forhold til transkønnede flygtninge«.

Fernandas fremtid
Asylansøgere har hårde odds i Danmark. Og transkønnede asylansøgere er nogle af de mest marginaliserede. Fernanda Milán har engang udtalt, at mødet med Danmark var den værste ’blind date’ nogensinde. Nu har hun fået asyl og skal til at leve sit liv i Danmark.

»Jeg har været transkønnet hele mit liv, og jeg har kæmpet mod fordomme lige så længe, jeg kan huske. I Guatemala måtte jeg flygte, fordi jeg kæmpede for transkønnedes rettigheder. Nu har jeg fået en chance for at leve mit liv, som den jeg er. Som kvinde og som aktivist. Nu vil jeg fortsætte kampen for en verden, hvor alle kan uddanne sig, arbejde, skabe familie og leve som de vil uanset deres kønsidentitet«, afslutter Fernanda Milán.

Foto: J. Jackie Baier

Hop ned til bunden og smid en kommentar.

One Response to “Første transkønnede har fået asyl i Danmark”

  1. Nickie Schmidt says:

    Wellcome 😉

Smid en kommentar

Copyright © Homotropolis - Nyhedsmedie, guide og eventkalender for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede, queers og faghags i alle farver.

Homotropolis is a proud member of Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce.