Ukraine på vej med antihomolov?

Det ukrainske parlament forventes snarligt at stemme om et nyt lovforslag, der vil forbyde alle former for LGBT-propaganda og kriminalisere medieomtale af blandt andet homoseksualitet.

Et forbud mod homopropaganda, meget lig det man har indført i blandt andet Skt. Petersborg, kan være på vej i Ukraine.

Lovforslaget er bakket op af “Komitéen for Udtryksfrihed og Information”, der med argumentet om at ville “beskytte landets moral” lægger op til både bøde- og fængselsstraf for personer eller organisationer der spreder information om homo- og biseksualitet, ligesom vedtagelsen af loven vil gøre LGBT-aktivisme kriminelt.

ILGA-Europe, den Internationale LGBTI-organisation udtrykker alvorlig bekymring over lovforslaget:

»Loven strider klart imod anti-diskriminationsprincipper og informations- og udtryksfriheden. Bevæggrundene for lovforslag som dette er desværre bygget på myter i stedet for fakta, og man antager fejlagtigt, at menneskerettighedsforkæmpernes arbejde er en trussel imod religioner og børn«, siger Björn van Roozendaal, Programme Director hos ILGA-Europe.

Roozendaal opfordrer det ukrainske parlament til at stemme imod lovforslaget, og anmoder samtidig Eurorarådet, EU og FN om at fordømme regeringen såfremt loven bliver virkelighed.

Foto: Jurij Skoblenko

Du er så velkommen til at smide en kommentar eller lave trackback fra dit eget site.

Smid en kommentar

Copyright © Homotropolis - Nyhedsmedie, guide og eventkalender for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede, queers og faghags i alle farver.

Homotropolis is a proud member of Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce.